Tenshi no Akuro
Не человек выбирает путь - путь выбирает человека.